Gaeilge (Reports)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

 • Publication
  Plean teanga chathair na Gaillimhe 2020 - 2026
  (Gaillimh le Gaeilge, 2021-06-30) Walsh, John; Ní Uigín, Dorothy; Callinan, Luke; Fogarty, Philip; Rowland, Hugh
  Plean Teanga do Chathair na Gaillimhe arna ullmhú faoi Acht na Gaeltachta 2012/Irish Language Plan for Galway City as prepared under the Gaeltacht Act 2012.
 • Publication
  Taighde ar úsáid na Gaeilge ar an raidió – Céim a 3
  (OÉ Gaillimh & Údarás Craolacháin na hÉireann, 2021-03-14) Walsh, John; Údarás Craolacháin na hÉireann
  Tá an tuarascáil taighde seo ina toradh ar an tríú céim d'imscrúdú ar úsáid na Gaeilge ar sheirbhísí raidió ceadúnaithe uile na hÉireann, seachas na stáisiúin a chraolann go hiomlán i nGaeilge. Mhaoinigh Údarás Craolacháin na hÉireann an taighde agus tugadh faoi in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh in 2020.
 • Publication
  Research on use of the Irish language on radio – Phase 3
  (National University of Ireland Galway & Broadcasting Authority of Ireland, 2021-03-15) Walsh, John; Broadcasting Authority of Ireland
  This research report is the result of the third phase of an investigation into the use of the Irish language on all of Ireland’s licensed radio services with the exception of stations broadcasting exclusively in Irish. It was funded by the Broadcasting Authority of Ireland and conducted by the National University of Ireland, Galway in 2020.