Publication

Aistriúchán a rinne Gabriel Rosenstock ar 'I’m so Lonesome I Could Cry' le Hank WIlliams

Rosenstock, Gabriel
Citation
Rosenstock, Gabriel. (2014). Aistriúchán a rinne Gabriel Rosenstock ar 'I’m so Lonesome I Could Cry' le Hank WIlliams. Léann Teanga: An Reiviú, https://doi.org/10.13025/hp8k-ja56
Abstract
[No abstract available]
Funder
Publisher
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Publisher DOI
Rights
CC BY-NC-ND 3.0 IE