Publication

Réamhrá: Léann Teanga: An Reiviú 2023

Ní Chonghaile, Áine
Citation
Ní Chonghaile, Áine. (2023). Réamhrá: Léann Teanga: An Reiviú 2023. Léann Teanga: An Reiviú. https://doi.org/10.13025/3vjy-nz35
Abstract
Seo é an t-aonú heagrán déag de An Reiviú, iris ó na mic léinn atá ag dul don MA (Léann Teanga). Údar ríméid a leithéid d’fhoilseachán a bheith ar fáil, é a bheith piarmheasúnaithe agus ábhar ar fáil ann ó raon disciplíní a thagann faoi chlóca an léinn teanga. Is breá a fheiceáil freisin go bhfuil fáilte san iris roimh údair ó na hinstitiúidí tríú leibhéal ar fud na tíre.
Funder
Publisher
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na Gaillimhe
Publisher DOI
Rights
CC BY-NC-ND 3.0 IE