Publication

Aistriúchán ar leabhar cócaireachta: An Próiseas agus na Dúshláin

Lee, Anna
Citation
Lee, Anna. (2014). Aistriúchán ar leabhar cócaireachta: An Próiseas agus na Dúshláin. Léann Teanga: An Reiviú, https://doi.org/10.13025/sf4x-7450
Abstract
Tá an t-alt seo bunaithe ar an aistriúchán anótáilte a rinneadh ar shleachta roghnaithe as an Avoca Café Cookbook. Tugadh faoin togra seo mar ábhar miontráchtais don chúrsa MA (Léann Teanga). San alt seo pléitear gnéithe spéisiúla den bhuntéacs, den spriocthéacs agus cinntí tábhachtacha a bhí le déanamh maidir le téarmaíocht, focail iasachta agus modhanna aistriúcháin.Baineadh leas as múnla Jean-Paul Vinay agus Jean Darbelnet, a phléitear go mion sa leabhar Introducing Translation Studies: Theories and Applications le Jeremy Munday (2012), chun an tráchtaireacht a dhéanamh ar an aistriúchán.
Funder
Publisher
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Publisher DOI
Rights
CC BY-NC-ND 3.0 IE