Publication

Curach Thoraí: Stair, stíl, feidhm agus forbairt

Nic Mhathúna, Máire Clár
Loading...
Thumbnail Image
Repository DOI
Publication Date
2023
Keywords
Type
Article
Downloads
Citation
Nic Mhathúna, Máire Clár. (2023). Curach Thoraí: Stair, Stíl, Feidhm agus Forbairt. Léann Teanga: An Reiviú. https://doi.org/10.13025/r1xd-7v95
Abstract
Is iomaí ceird a forbraíodh as riachtanas; múineann gá seift. San am a caitheadh b’éigean do na daoine cibé rud a bhí de dhíth orthu a dhéanamh, a thógáil nó a fhás, agus d’fhorbair siad bealaí le bheith beo ina dtimpeallacht, agus iad ag baint úsáid chúramach as an timpeallacht chéanna. D’fhoghlaim an chéad ghlúin eile na scileanna seo óna dtuismitheoirí agus leanadh den mhodh oibre agus maireachtála traidisiúnta seo gan mórán athruithe, mar a deir Ó Laoire (2016: 1): Ghlac siad leis go raibh dóigh áirithe ann le cineálacha éagsúla oibre a dhéanamh agus iompair áirithe a chur i gcrích, gnáis a leanadh den chuid is mó agus a dtiocfadh athrú air de réir a chéile, de réir mar a fuarthas níos mó eolais fá dhóigheanna a b’fhearr ná iad.
Funder
Publisher
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na Gaillimhe
Publisher DOI
Rights
CC BY-NC-ND 3.0 IE