Publication

Cé leis an dán aistrithe?

Ní Uigín, Dorothy
Citation
Ní Uigín, Dorothy. (2023). Cé leis an dán aistrithe? Léann Teanga: An Reiviú. https://doi.org/10.13025/zr1e-m180
Abstract
Níos minice ná a mhalairt is leaganacha dátheangacha d’fhilíocht na Gaeilge a fhaighimid nuair a fhoilsítear cnuasaigh filíochta nó dánta aonair sa lá atá inniu ann. Rinneadh roinnt mhaith plé ar cheist seo an aistriúcháin ar an bhfilíocht Ghaeilge le blianta beaga anuas, agus san alt seo, déanfar scagadh ar a bhfuil ráite ag filí agus ag aistritheoirí iad féin faoi na dúshláin agus na buntáistí a bhaineann leis an aistriúchán liteartha, agus faoina thionchar ar fhilí agus ar an bhfilíocht Ghaeilge go sonrach. Breathnófar ar fhilí comhaimseartha na Gaeilge a théann i ngleic leis an dúshlán seo agus iad i mbun a gceirde, agus tugtar faoin gceist ‘Cé leis an dán aistrithe?’ a fhreagairt.
Funder
Publisher
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na Gaillimhe
Publisher DOI
Rights
CC BY-NC-ND 3.0 IE