Publication

Aithníonn queeróg queeróg eile: Gaeilgeoirí aeracha aontaithe agus gluaiseacht chomhaimseartha na Gaeilge

Woods, Jeannine
Citation
Woods, Jeannine. (1998). Aithníonn queeróg queeróg eile: Gaeilgeoirí aeracha aontaithe agus gluaiseacht chomhaimseartha na Gaeilge. Irish Journal of Anthropology, 3, 41-59.
Abstract
Fásann an páipéar seo as staidéar ar “Gaeilgeoirí Aeracha Aontaithe,” grúpa caidrimh do dhaoine homaighnéasacha le suim acu i nGaeilge. Tríd an eagras a shuíomh laistigh de ghluaiseacht chomhaimseartha na Gaeilge, déanaim anailís ar ghnéithe den teanga ó pheirspictíocht shochtheangeolaíoch, ag tarraingt ar smaointí Sapir, a deir While language is a symbol system which reports or refers to or otherwise substitutes for direct experience, it does not as a matter of actual behaviour stand apart from or run parallel to direct experience but completely interpenetrates with it ... [language] not only refers to but can even mould, interpret and discover experience [Sapir 1949:11]. Sa chomhthéacs seo, léirím go bhfuil “Gaeilgeoirí Aeracha Aontaithe” (nó an GAA, mar a thugann siad orthu féin) ar ceann de na guthanna laistigh de dhioscúrsa na Gaeilge a threascraíonn na déantúis idé-eolaíocha curtha i bhfeidhm ar an nGaeilge ag gléasanna ceannasacha ón naoú haois déag i leith. D’fhéadfaí maíomh go bhfuil an dioscúrsa sin mar chuid de “réabhlóid shiombalach” (Bourdieu 1 991:131) atá ar bun sa chultúr, a dhearbhaíonn gur féidir an iomaí éispéireas agus féiniúlacht bheith mar chuid den Ghaeilge agus den Ghaelachas.
Funder
Publisher
Anthropological Association of Ireland
Publisher DOI
Rights
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Ireland