Publication

An Gael agus an raidió: Craoltóireacht na Gaeilge tar éis bhunú an stáit

Walsh, John
Citation
Walsh, John. (2018). An Gael agus an raidió: Craoltóireacht na Gaeilge tar éis bhunú an stáit. Comhar, 78 (9), Meán Fómhair, lgh. 12-17.
Abstract
Léiríonn an caidreamh idir an chraoltóireacht agus an Ghaeilge san 20ú Aois go leor idé-eolaíochtaí casta maidir leis an gcainteoir dúchais agus leis an bhfoghlaimeoir, agus faoin gceangal idir tógáil na féiniúlachta agus an polasaí teanga i mblianta luatha an stáit. Go deimhin, bhí an raidió ina láthair chatha idé-eolaíochta ina raibh allagar ar siúl faoi pholasaí teanga an stáit agus léirigh sé an teannas a bhí de dhlúth agus d inneach sa pholasaí sin.
Funder
Publisher
Comhar
Publisher DOI
Rights
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Ireland