Publication

Léirmheas: An Ghaeilge sa Nua-Aoiseacht Dhéanach: an meon i leith éagsúlacht teanga sa Ghaeilge le Noel Ó Murchadha

Ní Fhátharta, Fiona
Ní Ghréacháin, Sionainn
Citation
Ní Fhátharta, Fiona, & Ní Ghréacháin, Sionainn. (2020). Léirmheas: An Ghaeilge sa Nua-Aoiseacht Dhéanach: an meon i leith éagsúlacht teanga sa Ghaeilge le Noel Ó Murchadha. Léann Teanga: An Reiviú, https://doi.org/10.13025/b5g2-cg93
Abstract
[No abstract available]
Funder
Publisher
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Publisher DOI
Rights
CC BY-NC-ND 3.0 IE