Publication

Léirmheas ar An tSochtheangeolaíocht: Taighde agus Gníomh le Tadhg Ó hIfearnáin

Ní Chonghaile, Aoife
Uí Ailín, Máire-Áine
Citation
Ní Chonghaile, Aoife, & Uí Ailín, Máire-Áine. (2020). Léirmheas ar An tSochtheangeolaíocht: Taighde agus Gníomh le Tadhg Ó hIfearnáin. Léann Teanga: An Reiviú, https://doi.org/10.13025/v27c-dc90
Abstract
[No abstract available]
Funder
Publisher
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Publisher DOI
Rights
CC BY-NC-ND 3.0 IE