Publication

Céim ar an Bhealach: spléachadh ar an chéad chaibidil de Mo Bhealach Féin le Seosamh Mac Grianna

de Bléine, Padaí
Citation
de Bléine, Padaí. (2019). Céim ar an Bhealach: spléachadh ar an chéad chaibidil de Mo Bhealach Féin le Seosamh Mac Grianna. Léann Teanga: An Reiviú, https://doi.org/10.13025/nqgc-y409
Abstract
A great book begins with an idea; a great life with a determination. (L’Amour, 1989:3) Cé gur foilsíodh Mo Bhealach Féin den chéad uair sa bhliain 1940, tá ailt á scríobh agus cláir raidió agus teilifíse á ndéanamh fós ar an saothar tábhachtach seo. Is é an aidhm atá leis an alt seo ná cuidiú leis an té a rachaidh i mbun an leabhair den chéad uair lena bhealach a éascú isteach ann. Cuireann Mac an Bheatha (1970: 54) síos ar Mo Bhealach Féin mar leabhar aoncharachtair, ach deir sé fosta nach aon locht ar leabhar é nach bhfuil ann ach an t-aon charachtar amháin, fad is atá an duine sin suimiúil, agus is cinnte go bhfuil Seosamh Mac Grianna an-suimiúil mar dhuine agus mar scríbhneoir. Go dearfa, maíonn Mac an Bheatha go bhfuil na chéad trí chaibidil de Mo Bhealach Féin ar na próis is fearr dár scríobhadh riamh sa Ghaeilge.
Funder
Publisher
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Publisher DOI
Rights
CC BY-NC-ND 3.0 IE